Zbor sv. Nikolaja: BOŽIČNI KONCERT 2015Božični koncert zbora sv. Nikolaja iz Litije – Božična skrivnost skozi gregorijanski koralhttp://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/43