Gradiva za veroukURNIK VEROUČNE &Scaron;OLE (2020/21) DELITEV RAZREDOV NA MANJ&Scaron;E SKUPINEhttp://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/51<![CDATA[1. razred]]><![CDATA[2. razred]]><![CDATA[3. razred]]><![CDATA[4. razred]]><![CDATA[5. razred]]><![CDATA[6. razred]]><![CDATA[7. razred]]><![CDATA[8. razred]]><![CDATA[9. razred]]>