Prenos sv. maš iz Litije (nedelje ob 9. uri)http://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/97