https://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/83<![CDATA[Cerkev sv. Nikolaja (Renke)]]><![CDATA[Cerkev sv. Lovrenca in Roka (Žamboh)]]><![CDATA[Cerkev sv. Katarine (Ostrež)]]><![CDATA[Cerkev sv. Jurija (Glinjek)]]><![CDATA[Cerkev sv. Janeza Krstnika (Mamolj)]]><![CDATA[Cerkev sv. Lovrenca (Stranski Vrh)]]><![CDATA[Župnijska cerkev Lurške Matere božje]]>