Cerkev sv. Lovrenca (Stranski Vrh)Cerkev na Selu (Stranski Vrh) je bila nekdaj podružnica župnije Šentjurij-Podkum. Prvič se omenja l. 1526.  https://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/89