Cerkev sv. Nikolaja (Renke)Cerkev se prvič omenja l. 1526. Na zunanjščini ladje je fragment slike sv. Krištofa iz okrog l. 1530. V zvoniku sta dva zvonova. https://zupnija-litija.rkc.si/index.php/content/display/90