Preskoči na vsebino


Cerkev sv. Katarine

PODRUŽNA CERKEV SV. KATARINE ALEKSANDRIJSKE NA BREGU

 

Podružna cerkev sv. Katarine Aleksandrijske na Bregu leži kakšen kilometer iz Litije v smeri toka Save in blagoslavlja potnike, ki potujejo iz Ljubljane proti Zasavju in nazaj.

 

To cerkev so naši predniki sezidali v začetku 16. stoletja v gotskem slogu, saj se pisno omenja že leta 1526, ko je morala prispevati v obrambi proti Turkom, za turški davek, in sicer 1 kelih in 5 dunajskih goldinarjev.

 

V 18. stoletju je bila barokizirana. Urejeni so bili oboki položeni na zidovje, da se danes ne pozna ostanek gotske oblike. Od takrat so v cerkvi tudi trije baročni oltarji. V glavnem je kip sv. Katarine, zavetnice cerkve, stranska oltarja pa sta posvečena sv. Janezu Nepomuku in sv. Frančišku Ksaverju. Za oba je slovenski slikar Valentin Mentzinger v letu 1749 naredil sliki, ki so bile v letu 1995 oddane v začasni prevzem Narodni galeriji v Ljubljani za restavriranje in razstavo.

 

Zanimivo je tudi to, da je cerkev dolga 14m, široka pa 16m, kar kaže na to, kako so jo večali v glavnem v širino. Na oltarju Frančiška Ksaverja sta baročna kipa sv. Kozma in Damjana. Zaradi teh dveh kipov je cerkev na Bregu nekdaj postala božje potna. Potem pa ji je sloves prevzela župnija Krka na Dolenjskem. Že od nekdaj pa je krita s škriljem. Na predlog Regionalnega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine je bila cerkev 27. 1. 1997 vpisana v Zbirni register kulturne in naravne dediščine RS.

 

Cerkev je zažarela v novi obleki leta 1999, ko so blagoslovili zunanja obnovitvena dela.


 

1. Glavni oltar: posvečen sv. Katarini Aleksandrijski, goduje 25. novembra

 

Ob sv. Katarini kip sv. Helene in sv. Neže

 

2. Stranska oltarja: sv.  Janeza Nepomuka in sv. Frančiška Ksaverija

 

 Print Friendly and PDF