Preskoči na vsebino


Cerkev sv. Janeza Krstnika (Mamolj)

Cerkev se prvič omenja l. 1526, kasneje so jo banjasto obokali in ji dodali tristrano zaključen prezbiterij. Na južni steni ladje pri zakristiji so sledovi srednjeveške poslikave. Veliki oltar je baročen z letnicama 1866 in 1898; stranska oltarja sta iz 17. stoletja. Križev pot je lep primer ljudske umetnosti. V zvoniku sta dva zvonova.
Print Friendly and PDF